Nederlands Deutsch English

Het Oude Bosch

Het Oude Bosch ligt tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Het is een gemengd bos met pingoruïnes en aan de noordkant een niet toegankelijk moerasgebied.

Als je vanaf Wijnjewoude komt en richting Bakkeveen gaat, kun je de auto kwijt op de parkeerplaats links van de doorlopende weg. Volg de gele paaltjes. In het bos kun je wandelen, fietsen en ook de huifkar is een trouwe gast. Aan de andere kant van de doorlopende weg ligt natuurgebied Duurswouderheide en een oud kerkje met een kerkhof. Bij de freulevijver kun je in de ‘natuurlijke’ theekoepel zitten, varen op het water is er echter niet meer bij.

Het Oude Bosch is op oud hooiland aangelegd rond 1880 door adellijke families uit Beetsterzwaag en Bakkeveen. De familie Lycklama à Nijeholt legde het gebied aan voor houtproductie, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurde met het Katlijker Schar bij Katlijk. Kenmerkend zijn dan ook de lange, rechte lanen. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer en er vindt nog steeds houtkap plaats.

Voor meer informatie: www.natuurlijkwandelen.nl & Wikipedia

Andere natuurgebieden

Eva en Remco

Stel je vraag

Dan kunnen we je eventueel terug bellen