Nederlands Deutsch English
Beschikbaarheid controleren

Museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw

Fries Scheepvaartmuseum (Sneek)

Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek. Een bezoek aan het Fries Scheepvaart Museum is als een rondvaart door een imposant scheepvaartverleden. Naast het bekijken van de vaste collectie en de wisselende tentoonstellingen is het ook mogelijk om aan verschillende activiteiten deel te nemen.

De uiteenlopende en gevarieerde collectie van het Fries Scheepvaart Museum bestaat voor het merendeel uit voorwerpen betreffende Friese scheepvaart en scheepsbouw. Aan het museum is ook een oudheidkamer verbonden, waar voornamelijk voorwerpen uit Sneek en omgeving worden getoond. De tentoongestelde collectie is te bezichtigen in de 32 expositieruimtes van het museum.

De gehele collectie omvat ca. 17.000 voorwerpen. Daarnaast is er een bibliotheek met bijna 9000 titels en een verzameling van ruim 20.000 foto's

Voor meer informatie: www.friesscheepvaartmuseum.nl 

Andere musea

Eva en Remco

Stel je vraag

Dan kunnen we je eventueel terug bellen