Nederlands Deutsch English
Beschikbaarheid controleren

De Deelen

Open water en ruimte. Dat is wat bezoekers treffen in De Deelen. Het is een groot laagveengebied in het zogenaamde Lage Midden van Friesland. Omstreeks 1920 begonnen hier de eerste veenarbeiders met de veenwinning voor de productie van turf.

Door het afgraven van het laagveen ontstond een doolhof van petgaten en legakkers. In het veenplassengebied De Deelen zijn de sporen van afgraving nog duidelijk zichtbaar. De petgaten worden van elkaar gescheiden door smalle ribben (landstroken waar het veen op te drogen werd gelegd). Op deze ribben groeien nu riet, elzen en wilgen. Binnen de begrenzing van het Belangrijke Vogelgebied vinden we verder enkele hooigraslanden. Het vele water van De Deelen oefent een grote aantrekkingskracht uit op watervogels. Mede door de aanwezigheid van zeldzame soorten als de zwarte stern, de purperreiger en de bruine kiekendief, heeft het natuurgebied de internationale status van Wetland verworven


Voor meer informatie over de Deelen: www.staatsbosbeheer.nl 

Andere natuurgebieden

Eva en Remco

Stel je vraag

Dan kunnen we je eventueel terug bellen